• Companies
  • Vekon Prefabrike Yapi Cozumleri San.Ve Tic. A.S

Vekon Prefabrike Yapi Cozumleri San.Ve Tic. A.S

No Followers
image
Overview

About:

T�rkiye�de 1990 y?l?ndan bu yana prefabrike ve hafif �elik yap? sekt�r�n�n �nde gelen gruplar?ndan biri olan Vefa Group, b�nyesinde bulunan 6 markas? ile bireysel, kurumsal ve end�striyel anlamda �r�n ve hizmet �retmektedir. �retiminin %50�sinden fazlas?n? ihra� eden Vefa Group, T�rkiye�de ve d�nyan?n 50'yi a?k?n �lkesinde 2 milyon m��yi a?an uygulama hacmiyle ulusal ve uluslar aras? �apta �nemli de?erler olu?turmakta, bir�ok �lkede ��z�m ortakl?klar? kurarak, uluslararas? projeler y�r�tmektedir.Vefa Group, �retimlerinde kulland??? malzemeleri alan?nda lider kurulu?lardan tedarik ederek �r�n kalitesine verdi?i �nemi ortaya koyarken, tecr�beli uygulama ekipleri sayesinde, �stlendi?i pek �ok b�y�k projeyi rekor say?labilecek s�relerde tamamlayarak sekt�rdeki lider konumunu s�rd�rmektedir. �R-GE ve AR-GE faaliyetlerine �zel �nem veren ve �a??n gereklerine uygun yeni fonksiyon, g�rev ve �r�nler geli?tirmeyi bir sorumluluk olarak alg?layan Vefa Group, kan?tlanm?? m�?teri memnuniyeti de?erleri ile ekonomik ve h?zl? ��z�mler �retmenin yan? s?ra, ISO 9001:2000 kalite g�vence belgesi alt?nda, en y�ksek kalitede �r�n ve hizmetler sunarak, T�rkiye�de ve uluslararas? platformda katma de?erler olu?turmaya devam etmektedir.

Sector: Construction

Website: http://www.vefa.com/

Year Established: 1990